Høstfest i Snoldelev

​Søndag den 22/9

 

Kl. 14.00:
Høstgudstjeneste.
Årets konfirmander medvirker.
Vi tænder lys som tak for livets høst.

Kl. ca. 15.00 :
Kagebuffet i konfirmandstuen.

Der samles ind til Møltrup Optagelseshjem og KFUK´s sociale arbejde.

Alle er velkomne.
 

 

 

Konfirmation i Snoldelev Kirke.
Kristi Himmelfarts dag 2019.

 

KL. 10.00  

Sara Kjærsgaard

Andersen

Julian

Bjerre-Ziernheld

Mette Marie Munkholm

Bøgelund

Astrid Hedal Skovgaard

Hansen

Simon Nøhr

Hermansen

Kira Mie

Mejdal

Anna Guldborg

Sørensen

 

Kl. 12.00

 

August Emil Herskind

Andersen

Rasmus

Bjørnum

Mathilde Rosthof

Engmann

Julie Arensberg Blichfeldt

Hansen

Nicklas Lundquist

Høi

Freya Hougaard

Lehmkuhl

Janus Holm

Rasmussen

Maya Holm

Rasmussen

Caroline Bager

Sørensen

Nanna Bjergager

Wallden


Mindre besværlig adgang til Snoldelev Kirke og konfirmandstue.

 

Grus og brosten er ikke særlig rare at gå på, hvis man er lidt gangbesværet eller er bruger af enten rollator eller kørestol. For at råde bod på dette har menighedsrådet fået udarbejdet et projekt, der gør tilgængeligheden til såvel kirke som konfirmandstue tidssvarende.
Projektet er godkendt af provstiet, Stiftet og Nationalmuseet.

Projektet indebærer, at niveauet foran kirken hæves, så det kommer på linje med gulvet i våbenhuset. Samtidig bliver pladsen foran kirkedøren lidt udvidet, så den fremstår som et lille torv med et par bænke. Belægningen bliver ændret til granitfliser.

Samtidig bliver der lagt granitfliser hele vejen ned til parkeringspladsen og videre hen til konfirmandstuen.Trappen ned til parkeringspladsen fornys, så den bliver god at færdes på, idet brostenene udskiftes med granittrappetrin.
Ved indgangen til konfirmandstuen bliver de nye fliser lagt, så der bliver skabt niveaufri adgang til lokaliteterne.

Med henblik på at skabe en trappefri adgang til kirken uden stejle stigninger, bliver der, fra konfirmandstuen og direkte ind på kirkegården, etableret en granitflisebelagt sti, der forbindes til hovedstien fra parkeringspladsen til kirken.

Menighedsrådet håber at projektet kan gennemføres i sommeren 2019.  

Børneklubben

torsdage kl. 15.15 - 16.45 

Viby Genbrugs.

Vidste du, at Viby Genbrug støtter det lokal foreningsliv, børn, unge & ældre i det gamle Ramsø kommune.

Her hører Snoldelev til.

Alle borgere og foreninger (herunder grupper) med adresse i Syv, Dåstrup, Ørsted, Snoledelev eller Gadstrup sogne kan derfor søge om støtte til private eller organisatoriske formål.

 

 

 

Kig forbi og gå på opdagelse i det store udvalg af tøj, glas, porcelæn, bøger, pander, og meget mere

Vi ses i

Viby Genbrug

Søndergade 17 4330 Viby Sj.

************************

Ansøgninger om støtte til det lokale foreningsliv findes på linket::

http://kirkervedviby.kw01.net/page/3905/legat-ans%C3%B8gning

Lidt om Viby Genbrugs

http://kirkervedviby.kw01.net/page/3915/viby-genbrug

1. søndag i advent 2017

Valg til formand og næstformand
November 2018: 

Formand: Johannes Woller.
Næstformand: Margit Larsen.

 

Snoldelev Menighedsråd består af
Johannes Woller, formand.
Margit Larsen, næstformand og kasserer.
Peter Hjuler Sørensen.
Kirsten Olsen
Kirsten Jensen
Edith Nielsen.
Suppleanter er:
Unsa Marie Tvile Lind.
Marianne Olsen Lange.
Anna Birthe Hjort Eskildsen.

Vi ønsker god arbejdslyst til det nye menighedsråd.