Drop-in dåb i Roskilde domkirke.

 Tirsdag d. 22. oktober kl. 16-19 

DROP IND TIL DÅB

Mange forbinder dåb med babyer, fester og gæster. Men sådan behøver det ikke at være.

Tirsdag d. 22. oktober kl. 16-19 kan man droppe ind og blive døbt i Roskilde Domkirke. Uden nogen stor planlægning, men selvfølgelig ikke uden at have overvejet sagen grundigt.

Drop-in dåb er en mulighed for dig, der måske længe har tænkt på at blive døbt. Eller for en, du kender, som nu får en anledning til at gøre alvor af sit personlige ønske uden forpligtelse til at samle en stor familie.

Man kan komme alene eller sammen med familie og venner, som gerne vil dele glæden med en. Har man ikke selv faddere med, stiller mennesker fra folkekirken i Roskilde kommune sig til rådighed som dåbsvidner.

 

Sådan foregår det: du medbringer billedlegitimation og en kordegn ordner formalia. Du får en god snak med en præst, som f.eks. kan handle om hvorfor du vil døbes og hvilke tanker du gør dig om livet. I den smukke domkirke er der mange muligheder for at stoppe op og se på kunst og kongegrave og reflektere over livet og døden, oplevelsen af at blive elsket og svigtet, og hvordan livet både er en gave og en opgave. Dåben finder sted i det lille Sankt Andreas kapel, som er et intimt og samtidig højtideligt rum. Har du en yndlingssalme, synger vi den. Efter dåben bliver der en lille fejring med et velment til lykke og et glas med bobler.

Du vil opleve, at flere andre søger til domkirken denne eftermiddag, så selv om rammerne er private, indgår du i et fællesskab der åbner sig udad. Og der kan godt blive lidt ventetid undervejs.

Er det et barn, som skal døbes, skal forældrenes tilladelse foreligge, sammen med dokumentation for forældremyndigheden.

 

Drop-in dåb startede på Vesterbro for tre år siden. Sidste år i oktober blev 23 mennesker døbt ved drop-in dåb i domkirken, spændende i alder fra 3 måneder gamle til 80 år.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræst Mogens Ohm Jensen, mob 61638122, email: moje@km.dk.

 

AFSKEDSGUDSTJENESTE 
med sognepræst Karen Elise Nabe-Nielsen

I SNOLDELEV KIRKE
MED EFTERFØLGENDE RECEPTION I PRÆSTEGÅRDEN

Tusinde tak for en dejlig dag i Snoldelev Kirke og præstegård.

Tak til menighedsrådene fra Snoldelev og Tune sogne for et fantastisk arrangement.
Mere end 200 personer samledes i kirke og præstegård, og nogle måtte desværre gå hjem
på grund af menneskemylderet.

Tak til alle, der kom. 
Tak for gaver, hilsener, breve, kort, mails, knus og kram.

Det vil tage dage at åbne alle gaver, og det vil tage endnu flere dage, at læse sig igennem de hilsener, jeg har fået.
Jeg vil tage det hele med mig ind i mit nye liv. 

Evigt ejes kun det tabte, siger Henrik Ibsen i et digt. 
Det må betyde, at jeg er blevet hovedrig,
set i forhold til alt det jeg har fået gennem mine 37½ år som præst ved Snoldelev og Tune kirker, og som jeg nu ejer i erindringen.

Sognepræst emerita
Karen Elise Nabe-Nielsen

 

 

 

 

Konfirmation i Snoldelev Kirke.
Kristi Himmelfarts dag 2019.

 

KL. 10.00  

Sara Kjærsgaard

Andersen

Julian

Bjerre-Ziernheld

Mette Marie Munkholm

Bøgelund

Astrid Hedal Skovgaard

Hansen

Simon Nøhr

Hermansen

Kira Mie

Mejdal

Anna Guldborg

Sørensen

 

Kl. 12.00

 

August Emil Herskind

Andersen

Rasmus

Bjørnum

Mathilde Rosthof

Engmann

Julie Arensberg Blichfeldt

Hansen

Nicklas Lundquist

Høi

Freya Hougaard

Lehmkuhl

Janus Holm

Rasmussen

Maya Holm

Rasmussen

Caroline Bager

Sørensen

Nanna Bjergager

Wallden


Mindre besværlig adgang til Snoldelev Kirke og konfirmandstue.

 

Grus og brosten er ikke særlig rare at gå på, hvis man er lidt gangbesværet eller er bruger af enten rollator eller kørestol. For at råde bod på dette har menighedsrådet fået udarbejdet et projekt, der gør tilgængeligheden til såvel kirke som konfirmandstue tidssvarende.
Projektet er godkendt af provstiet, Stiftet og Nationalmuseet.

Projektet indebærer, at niveauet foran kirken hæves, så det kommer på linje med gulvet i våbenhuset. Samtidig bliver pladsen foran kirkedøren lidt udvidet, så den fremstår som et lille torv med et par bænke. Belægningen bliver ændret til granitfliser.

Samtidig bliver der lagt granitfliser hele vejen ned til parkeringspladsen og videre hen til konfirmandstuen.Trappen ned til parkeringspladsen fornys, så den bliver god at færdes på, idet brostenene udskiftes med granittrappetrin.
Ved indgangen til konfirmandstuen bliver de nye fliser lagt, så der bliver skabt niveaufri adgang til lokaliteterne.

Med henblik på at skabe en trappefri adgang til kirken uden stejle stigninger, bliver der, fra konfirmandstuen og direkte ind på kirkegården, etableret en granitflisebelagt sti, der forbindes til hovedstien fra parkeringspladsen til kirken.

Menighedsrådet håber at projektet kan gennemføres i sommeren 2019.  

Børneklubben

torsdage kl. 15.15 - 16.45 

Viby Genbrugs.

Vidste du, at Viby Genbrug støtter det lokal foreningsliv, børn, unge & ældre i det gamle Ramsø kommune.

Her hører Snoldelev til.

Alle borgere og foreninger (herunder grupper) med adresse i Syv, Dåstrup, Ørsted, Snoledelev eller Gadstrup sogne kan derfor søge om støtte til private eller organisatoriske formål.

 

 

 

Kig forbi og gå på opdagelse i det store udvalg af tøj, glas, porcelæn, bøger, pander, og meget mere

Vi ses i

Viby Genbrug

Søndergade 17 4330 Viby Sj.

************************

Ansøgninger om støtte til det lokale foreningsliv findes på linket::

http://kirkervedviby.kw01.net/page/3905/legat-ans%C3%B8gning

Lidt om Viby Genbrugs

http://kirkervedviby.kw01.net/page/3915/viby-genbrug

1. søndag i advent 2017

Valg til formand og næstformand
November 2018: 

Formand: Johannes Woller.
Næstformand: Margit Larsen.

 

Snoldelev Menighedsråd består af
Johannes Woller, formand.
Margit Larsen, næstformand og kasserer.
Peter Hjuler Sørensen.
Kirsten Olsen
Kirsten Jensen
Edith Nielsen.
Suppleanter er:
Unsa Marie Tvile Lind.
Marianne Olsen Lange.
Anna Birthe Hjort Eskildsen.

Vi ønsker god arbejdslyst til det nye menighedsråd.