Nyt omkring gudstjenester efter de nyeste corona restriktioner.

Læs mere her

 

   Skiftedag

Første søndag i advent, den 29.november, tiltræder det nye menighedsråd, og vi har måttet tage afsked med Kirsten Jensen, Kirsten Olsen, Peter Sørensen og Edith Olsen. Der skal lyde en stor tak til alle fire for deres engagement og bidrag til de kirkelige og sociale aktiviteter i sognet. Såvel Kirsten Jensen som Kirsten Olsen har været med i rigtig mange år, medens vi må sige farvel til Peter og Edith efter en enkelt periode i rådet.

Det nye menighedsråd har konstitueret sig og består af:

Formand: Johannes Woller

Næstformand: Margit Larsen

Sekretær: Marianne Olsen Lange

Kasserer: Margit Larsen

Kirkeværge: Villads Sørensen

Menige medlemmer: Unsa Lind og Belinda Olsen

Fødte medlemmer: Sognepræst Malene Guassora og sognepræst Randi Rye