Kalk, disk, oblatæske og hjemmeberettelsessæt.

Kalk: fra 1598. Sekssidet fod. Sekskantet skaft. En knop med rudebosser. Og endelig et bæger.
Under foden graverede versaler: "1598 Snoldeløf Kirckes Kalck" og "XLIX Lod".

Disk:fra 1598. Indgraveret cirkelkors på oversiden. På undersiden graverede versaler:
Hanc patinam cum calice inaurato fabre fieri fecit patronus huius ecclesiæ Snoldeløf m. Paullus Petreius anno I. C. MDXCIIX huius loci pastore d8omi)n(o) Severino Erico Assenio templi tutoribus Oluf Mortensen oc Sven Tygesøn.
("denne disk og kalk af forgyldt arbejde lod Snoldelev Kirkes patron, mag. Poul Pedersen, udføre i Kristi år 1598, da hr. Søren Eriksen Assens var sognepræst og O. M. og S.T. kirkeværger.")

Oblatæske: er fra o. 1729. Oval med profilbælter på det hvælvede låg. K.C.Leegaard indgraveret på undersiden.

Sygekalk (hjemmeberettelsessæt): fra 1641. 11,5 cm. høj.
På oversiden af den sekstungede fod er graveret et cirkelkors samt en versalindskrift i to bånd: "possesio ecclesiarum Swandelowensis (!) et Tunensis pastor Arnoldus Conradi Malenstedi anno 1641"
(" S. og Tune Kirkers ejendom sognepræst Arnold Konradsen Malensted i Året 1641")

Kilde: Danmarks Kirker. 2