image

Prædikestolen (1594) med Lydhimmel (1618)

Prædikestolen er skåret i træ af snedkermester Oluf Krog i Roskilde.
I den øverste frise står:
IHESUM CHRISTUM SCIO ET HUNC CHRUSIFIXUM. 1. COR. 2.
(Jeg kender Jesus Kristus, og det som korsfæstet)


Under frisen findes fire felter. De tre med udskårne reliefscener af:
1. ordets forkyndelse.
2. dåben
3. nadveren.
I fjerde felt oplyses der om prædikestolens ophavsmand og dato for udførelse.

Nadveren

Ovenover de fire felter står ordene:
1: SERMO TUUS VERITAS EST.
(Dit ord er sandhed)
2: FUNDAMENTUM POSITUM CHRISTUS.
(Kristus er den egentlige grundvold)
3: CHRISTUM PREDICAM CHRUSIFIXUM.
(Jeg prædiker Kristus som korsfæstet)
4: (græsk) OISEON KAI ELSEON.
(Bær din byrde og gå fremad)

Under felterne står ordene:
VERBUM.... DOMINI....MANET....IN...ÆTERNUM
(Herrens ord forbliver i al evighed)

Felterne flankeres af kvindelige og mandlige frugtbærende hermer, der hviler på fem udskårne skjolde med initialer og bomærke på:

1) Snedkermester Oluf Krog 2) Kirkeværge Oluf Mortensen 3) Magister Morten Pedersen4) Sognepræst Søren Eriksen. 5) Kirkeværge Svend Thygesen
Side om side med skjoldene, og under reliefscenerne er de fire evangelist- symboler:
1) Oksen (Lukas)
2) Løven (Markus)
3) Ørnen (Johannes)
4) Englen ( Mattæus)
Oksen/LukasLøven/MarkusØrnen/JohannesEnglen/Mathæus

Lydhimlens tekst er: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det (Luk. 11,28)