Valg af Menighedsrådsmedlemmer 2021

Det nye menighedsråd har konstitueret sig 2023 og består af:

Formand: Johannes Woller

Næstformand: Margit Larsen

Sekretær: Marianne Olsen Lange

Kasserer: Margit Larsen

Kontaktperson: Johannes Woller

Kirkeværge: Villads Sørensen

Menige medlemmer: Unsa Lind og Belinda Olsen

Fødte medlemmer: Sognepræst Malene Guassora & Katrine Louise Raun

 

Menighedsrådsmøder afholdes hver tredje onsdag i måneden (undtagen juli og december & i 2023: i maj og juni)

 

Vedtægter mm

Kirkegårdsvedtægt 2022

Forretningsorden 2021

Regnskabsinstruks folkekirkens lokale kasser 2022