Valg af Menighedsrådsmedlemmer 2020

Første søndag i advent, den 29.november 2020, tiltrådte det nye menighedsråd, og vi har måttet tage afsked med Kirsten Jensen, Kirsten Olsen, Peter Sørensen og Edith Olsen. Der skal lyde en stor tak til alle fire for deres engagement og bidrag til de kirkelige og sociale aktiviteter i sognet. Såvel Kirsten Jensen som Kirsten Olsen har været med i rigtig mange år, medens vi må sige farvel til Peter og Edith efter en enkelt periode i rådet.

Det nye menighedsråd har konstitueret sig og består af:

Formand: Johannes Woller

Næstformand: Margit Larsen

Sekretær: Marianne Olsen Lange

Kasserer: Margit Larsen

Kontaktperson: Johannes Woller

Kirkeværge: Villads Sørensen

Menige medlemmer: Unsa Lind og Belinda Olsen

Fødte medlemmer: Sognepræst Malene Guassora

 

Menighedsrådsmøder afholdes hver tredje onsdag i måneden (undtagen juli og december)

 

Vedtægter mm

Vedtægt for Snoldelev Kirkegård 2017.pdf

Forretningsorden 2021

Regnskabs instruks mm 2021