Landsindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag den 13. marts samlede 18 personer 8.931.00 kr.ind i Snoldelev sogn.
Pengene går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
Tak for indsatsen til indsamlerne.
Og tak til alle jer, der tog så positivt imod. 
Snoldelev Menighedsråd.  

Snoldelev sogn samlede ind til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 8. marts 2015 kl. 10.30 samlede 17 personer penge ind i Snoldelev Sogn til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

I det smukkest tænkelige vejr gik unge og ældre rundt med indsamlingsbøsserne og sørgede for, at vi kunne sende:

8619,50 + 225,50 = 8845,00 kr.- til det gode formål.

TAK til alle indsamlere og TAK til jer, der støttede.

Snoldelev Menighedsråd.

Indsamlingsliste for Snoldelev Kirke.

Ved klik på et organisationsnavn føres du direkte til denne organisations oplysninger www.indsamling.folkekirken.dk om formål, indsamlingsprojekt, bankkonto, m.v.

Her findes også et katalog med indsamlingsideer, som kan bidrage med ny dynamik omkring kirkeindsamlinger

 

 

 

 

 

 

 

Dagens navn

 

 

Indsamlingsformål/organisation

 

 

 

 

Periode 1: Adventstiden

 

 

Formål: Mission – Danmark
Bibellæser-Ringen i Danmark - Den grønlandske Bibelsag - Grundtvigsk Forum - IKON - Indre Mission i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

1. s. i advent

 

 

 

Tune: Menighedsplejen Snoldelev: Menighedsplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. s. i advent Tune: Menighedsplejen, Snoldelev: Menighedsplejen

 

 

 

 

 

 

 

3. s. i advent

Tune: Menighedsplejen, Snoldelev: Menighedsplejen

 

 

 

 

 

 

 

4. s. i advent

 

 

Tune: Menighedsplejen, Snoldelev: Menighedsplejen

 

 

Periode 2: Jul og nytår

 

 

Formål: Diakoni – Danmark

Blå Kors Danmark - Børnesagens Fællesråd - - Det Danske Bibelselskab (Nytårsdag) - - KFUK's Sociale Arbejde - - KFUM's Sociale Arbejde - - Kirkens Korshær - - Missionen blandt Hjemløse

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleaften

 

 

 

Børnesagens Fællesråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juledag

 

 

 

Børnesagens Fællesråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. juledag

 

 

 

Børnesagens Fællesråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julesøndag

 

 

 

Børnesagens Fællesråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårsdag

 

 

 

Bibelselskabet

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 3: Vintertid, Helligtrekonger

 

 

 

 

Formål: Oplæring i den kristne tro – børn

 

 

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler - Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse - Diakonhøjskolen - Kirkeligt Centrum -

 

 

 

KLF Kirke og medier - Kristeligt forbund for Studerende - Kristent Pædagogisk Institut (KPI) - Y's Men Region Danmark -

 

 

 

Religionspædagogisk Center - Økumenisk Ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellig 3 Kong. Søndag

 

 

 

Tune: Folkekirkens Mission i Greve-Solrød Provsti

 

 

 

Snoldelev: Folkekirkens Mission i Roskilde Domprovsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. s. e. h. 3 k.

 

 

 

Tune: Folkekirkens Mission i Greve-Solrød Provsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. s. e. h. 3 k.

 

 

 

Snoldelev: Folkekirkens Mission i Roskilde Domprovsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. s. e. h. 3 k.

 

 

 

Tune: Folkekirkens Mission i Greve-Solrød Provsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. s. e. h. 3 k.

 

 

 

Snoldelev: Folkekirkens Mission i Roskilde Domprovsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste s. e. h. 3 k.

 

 

 

Tune: Folkekirkens Mission i Greve-Solrød Provsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septuagesima

 

 

 

Snoldelev: Folkekirkens Mission i Roskilde Domprovsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexagesima

 

 

 

Tune: Folkekirkens Mission i Greve-Solrød Provsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavn

 

 

 

Snoldelev: Folkekirkens Mission i Roskilde Domprovsti

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 4: Fastetid og passionstid

 

 

 

 

Formål: Diakoni – internationalt

 

 

 

Brødremenighedens Danske Mission - Filadelfia - Center for diakoni og ledelse - Kofoed Skole - Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge - Kristelig Handicapforening - Samvirkende Menighedsplejer - Ungdommens Vel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. s. i fasten

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. s. i fasten

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. s. i fasten

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midfaste

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariæ Bebudelse

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmesøndag

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skærtorsdag

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfredag

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 5: Forårstid, påske

 

 

 

 

Formål: Voksenoplæring in den kristne tro – Danmark og internationalt

 

 

 

Dansk Bibel-Institut - Dansk Ethioper Mission - Danske Kirkers Råd - Danske Sømands- og Udlandskirker - Den danske Israelsmission - Folkekirkens Ungdomskor - KFUM Idrætsforbund - KFUM og KFUK i Danmark - Kirkefondet - NFS Grundtvigs Fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskedag

 

 

 

KFUM & KFUK i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. påskedag

 

 

 

KFUM & KFUK i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. s. e. påske

 

 

 

KFUM & KFUK I Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. s. e. påske

 

 

 

KFUM & KFUK i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. s. e. påske

 

 

 

KFUM & KFUK i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bededag

 

 

 

KFUM & KFUK i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. s. e. påske

 

 

 

Kirkefondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. s. e. påske

 

 

 

Kirkefondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristi Himmelfart

 

 

 

Kirkefondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. s. e. påske

 

 

 

Kirkefondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinsedag

 

 

 

Kirkefondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pinsedag

 

 

 

Kirkefondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 6: Trinitatis I: Sommertid

 

 

 

 

Formål: Diakoni – Danmark

 

 

 

Agape - Dansk OASE - Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen - Diakonissestiftelsen - Døvemenighederne - Jydsk Børneforsorg/Fredehjem - Menighedernes Daginstitutioner - Tværkulturelt Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinitatis

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. s. e. trin.

 

 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 7: Trinitatis II: Høst

 

 

 

 

Formål: Mission og diakoni – internationalt

 

 

 

Danmission - Dansk Missionsråd - Evangelisk Luthersk Missionsforening - FDF's missionsprojekt - Folkekirkens mellemkirkelige Råd - Folkekirkens Mission - Folkekirkens Nødhjælp - Mission Afrika - Norea Radio - Ordet og Israel - Selskabet til støtte for Pakistans kirke - Spedalskhedsmissionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. s. e. trin.

 

 

 

Tune: Kofoeds Skole og Kirkens Korshær,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. s. e. trin.

 

 

 

Snoldelev: Møltrup Optagelseshjem og KFUK´s sociale arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. s. e. trin.

 

 

 

Tune: Kofoeds Skole og Kirkens Korshær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. s. e. trin.

 

 

 

Snoldelev: Møltrup Optagelseshjem og KFUK´s sociale arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. s. e. trin.

 

 

 

Tune: Kofoeds Skole og Kirkens Korshær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. s. e. trin.

 

 

 

Snoldelev: Møltrup Optagelseshjem og KFUK´s sociale arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. s. e. trin.

 

 

 

Tune: Kofoeds Skole og Kirkens Korshær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. s. e. trin.

 

 

 

Snoldelev: Møltrup Optagelseshjem og KFUK´s sociale arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 8: Trinitatis III: Efterår, Alle helgen

 

 

 

 

Formål: Mission og oplæring i den kristne tro – Danmark

 

 

 

Areopagos - Danmarks Kirkelige Mediecenter - Indenlandsk Sømandsmission - KFUM's Soldatermission - Menighedsfakultetet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allehelgen

 

 

 

Samvirkende Menighedsplejer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. s. e. trin.

 

 

 

Samvirkende Menighedsplejer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. s. e. trin.

 

 

 

KFUM´s Sociale Arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste s. i kirkeåret

 

 

 

KFUM´s Sociale Arbejde

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indsamlingslisten godkendt på menighedsrådsmødet, den ____21.maj 2013_____________