Menighedsrådet i Snoldelev sogn.

Formand og kontaktperson
Johannes Woller.
Snoldelev Bygade 61, 4621 Gadstrup
woller@wollers.dk
Mobil: 40762866
Arbejde: 48184200

Næstformand og kasserer:
Margit Lillian Larsen.
Bødkers Vænge 4, 4621 Gadstrup
maklarskovlarsen@outlook.dk
46190178
Mobil: 23927960

Kirkeværge:
Villads Sørensen
Hastrup Bygade 22 A, Hastrup, 4621 Gadstrup
taagemarksgaard@gmail.com
23314065

Marianne Olsen Lange

Unsa Lind

Belinda Olsen

Præster: Malene Guassora & Katrine Louise Raun