Børneklubbilleder af fortællingen om Jonas i havdyrets bug..

Torsdage fra kl. 15.15 - 16.45.
Ansv. leder: sognemedhjælper Jesper L. Lorentzen.
Tlf. 46139847.
Sted: Snoldelev præstegårds konfirmandstue.
Børneklubben starter efter sommerferien torsdag den 28.august
2014

SNOLDELEV KIRKES BØRNEKLUB
Er et tilbud til alle børn i Snoldelev Sogn, fra 5-6 år og opefter.
Aktiviteterne er mange og forskelligartede, men selvfølgelig præget af kirkeårets højtider og fester. Ved møderne i børneklubben fortælles der bibelhistorie.
Hvis møderne falder umiddelbart før en børnegudstjeneste, arbejdes der med den aktuelle tekst til den kommende søndag, lige som sange og salmer naturligvis øves med børnene.

Børneklubben i Snoldelev Kirke arbejder på folkekirkens trosgrundlag og er uafhængig af de mange forskellige kirkelige retninger.
Det er klubbens mål og arbejdsopgave at styrke den almindelige dåbsoplæring, som finder sted i hjemmet og i øvrigt at synliggøre overfor børnene, at det at være engageret i Folkekirkens arbejde ikke behøver at være kedelig, men at børnene, gennem aktiv deltagelse i gudstjenesten og i børneklubbens arbejde, oplever kirke og forkyndelse som imødekommende, levende og interessant.

Det er gratis for børnene at deltage i børneklubben, dog kan der ved ture og weekender blive tale om et mindre deltagergebyr.
Alle børn er velkomne også børn fra andre sogne.

BØRNEKLUBBENS MØDESTED ER:
Snoldelev Præstegård, konfirmandstuen, Snoldelev Bygade 12, Snoldelev.

HENTEORDNING:
Børn som kommer direkte med skolebussen fra Gadstrup Skole med afgang kl 14.45, kan blive hentet ved skolebus stoppestedet ved Sognegården/Borgerforeningen, hver torsdag. Hvis dette ønskes, skal det aftales med sognemedhjælperen.

Børneklubben slutter kl. 16.30, men da det kan være vanskeligt, at nå hjem fra arbejde til dette tidspunkt, vil der være åbent i konfirmandstuen og i præstegårdshaven, og børnene være under opsyn frem til klokken 17.

Tilmelding til Snoldelev Kirkes Børneklub
Tilmelding foretages bedst på email til sognemedhjælperen eller på telefon. Husk ved tilmelding at angive om jeres barn skal hentes ved skolebus stoppestedet.

Kontaktperson:
Sognemedhjælper i Snoldelev-Tune Pastorat,
Jesper Lindved Lorentzen, Tune Menighedscenter,
Tune Center 17, 4030 Tune. Telefon: 4613 9847/ 2370 0608.
Email: stp.lindved@live.dk

Børneklubben i Snoldelev