Kordegnekontoret, Tune Center 17, 4030 Tune.

T: 4613 9800

E: Snoldelev.sogn@km.dk

Kordegn Hanna Bagger.
habag@km.dk
Tune Center 17.
4030 Tune.

Træffetider:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 13.