Konfirmandord

 

Vælg dit eget konfirmandord

Et konfirmandord/skriftsted er et citat fra Bibelen, som bliver
nævnt ved konfirmationen til den enkelte konfirmand.

Tanken er, at man lærer ordet udenad og kan bruge det, som
en slags personligt motto og til at tænke over i livssituationer,
hvor man trænger til nogle ord eller tanker, som siger én noget,
eller ikke selv kan finde ord.

Her er en række forslag til skriftsteder, der evt. kan benyttes
som konfirmandord. Du kan selv vælge et personligt ord,
som du synes taler til dig,
eller du kan vælge at "få" et konfirmandord .

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt.
1.Mos. 1,31

2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig.
1.Mos. 32,27

3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.
5.Mos. 31,6.

4. Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet,
for Herren, din Gud er med dig.
Josva 1,9

5. Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været
til fra evighed.
Sl.25,6

6. Herren er god og retskaffen, derfor belærer han syndere om vejen.
Sl.25,8

7. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe.
Es.26,4.

8. De, der håber på Herren, får nye kræfter.
Es. 40,31

9. Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Es.41,10

10. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn,
du er min.
Es. 43,1

11. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i
trængsler. Sl.46,2

12. Se, Gud Herren er min hjælper, hvem vil dømme mig skyldig?
Es. 50,9

13. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab
mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger
Herren, der viser dig barmhjertighed.
Es.54,10.

14. Søg Herren, når han er at finde,
kald på ham, når han er nær.
Es.55,6.

15. Herre, du er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved.
Sl.3,4

16. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
Sl.23,1.

17. Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har
været til fra evighed.
Sl.25,6.

18. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?
Sl. 27,1

19. Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte!
Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte.
Jeg takker Ham med sang.
Sl.28,7.

20. Hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset.
Sl.36,10

21. Stol på Herren, og gør det gode, siger salmisten.
Sl.37,3

22. Overgiv din vej til Herren, stol på ham,
så griber han ind, siger salmisten.
Sl.37,5

23. Råb til mig på mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig,
og du skal ære mig.
Sl.50.15

24. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer
fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg,
så jeg ikke vakler.
Sl.62,6-7.

25. Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os,
han er vor frelse!
Sl.68,20

26. Men Herrens troskab varer fra evighed og til evighed
mod dem,der frygter ham, og hans retfærdighed
mod børnenes børn.
Sl.103,17

27. Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
Sl.103,13

28. Gud husker evigt på sin pagt,
i tusinde slægtled det løfte, han gav.
Sl.105,8

29. Himlen er Herrens himmel,
men jorden gav han til menneskenes børn.
Sl. 115,16

30. Lykkelig hver den, der frygter Herren
og vandrer ad hans veje.
Sl.128,1

31. Jesus siger: " Mennesket skal ikke leve af brød alene,
men af hvert ord, der udgår af Guds mund."
Matt. 4,4.

32. Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Matt. 5,7

33. Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Matt. 5,8

34. Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Matt. 5,9

35. I er jordens salt.
Matt. 5,13

36. I er verdens lys.
Matt. 5,14

37. Hvor din skat er,
der vil også dit hjerte være.
Matt. 6,21

38. Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.
Matt.6,33

39. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer.
Matt 7,7.

40. Jesus siger: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer,
det skal I også gøre mod dem.
Sådan er loven og profeterne.
Matt. 7,12

41. Vær frimodig, søn. Dine synder tilgives dig.
Matt.9,2

42. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.
Matt. 10,31

43. I det samme talte Jesus til dem og sagde:
"Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!"
Matt.14,27

44. Jesus siger: Du skal elske din næste som dig selv.
Matt. 22,39

45. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Matt. 28,20

46. Frygt ikke, tro kun.
Mark. 5,36

47. Alt er muligt for den, der tror.
Mark. 9,23

48. Bevar saltet i jer selv, og holde fred med hinanden.
Mark. 9,50

49. Intet er umuligt for Gud.
Luk. 1,37

50. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer,
sådan skal I gøre mod dem.
Luk.6,31

51. Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig.
Luk. 6,36

52. Tilgiv, så skal I få tilgivelse.
Luk. 6,37

53. Glæd jer over at jeres navne er indskrevet i himlene.
Luk. 10,20

54. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.
Luk. 11,28

55. Den, der er tro i det små, er også tro i det store.
Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.
Luk.16,10

56. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds
rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.
Luk.18,17

57. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. .
Joh.1,5.

58. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til
at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.
Joh. 1,12

59. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.
Joh. 3,16

60. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden,
men for at verden skal frelses ved ham.
Joh. 3,17

61. Sandelig, sandelig siger jeg jer: den, der hører mit ord
og tror ham, som har sendt mig, han har evigt liv
og kommer ikke for dommen,
men er gået fra døden til livet.
Joh.5,24

62. Jesus siger: " Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig,
skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
Joh.6,35

63. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig,
og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
Joh. 6,37

64. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.
Joh. 6,68.

65. Jesus siger: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys"
Joh.8,12.

66. Jesus siger: Jeg er den gode hyrde.
Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. .
Joh.10,11.

67. Jesus siger: " Mine får hører min røst, og jeg kender dem,
og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig
i evighed gå fortabt."
Joh.10,27.

68. Ingen kan rive noget ud af min Faders hånd, siger Jesus.
.Joh.10.29b.

69. Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve,
om han end dør.
Joh. 11,25

70. Jesus siger: Som et lys er jeg kommet til verden,
for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket.
Joh. 12,46

71. Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.
Joh. 13,34

72. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Joh. 13,34

73. Jesus siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes!
Tro på Gud, og tro på mig!
Joh.14,1

74. Jeg er vejen og sandheden og livet.
Joh. 14,6

75. For jeg lever, og I skal leve.
Joh. 14,19

76. Den, der elsker mig, skal elskes af min fader,
også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.
Joh. 14,21

77. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Joh. 14,27

78. Jesus siger: "Som Faderen har elsket mig, har også jeg
elsket jer; bliv i min kærlighed.
Joh.15,9.

79. Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til
for sine venner.
Joh.15,13

80. Skilt fra mig kan I slet intet gøre.
Joh. 15,5

81. Bliv i min kærlighed.
Joh. 15,9

82. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, l
igesom jeg har elsket jer.
Joh.15,12

83. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.
Joh. 15,17

84. Jesus siger: "Det er ikke jer, der har udvalgt mig,
men mig, der har udvalgt jer.
Joh.15,16.

85. Ingen skal tage jeres glæde fra jer.
Joh. 16,22

86. Dette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig.
Joh. 16,33

87. Salige er de, som ikke har set, og dog tror.
Joh. 20,29

88. Man bør adlyde Gud mere end mennesker, siger apostelen.
Apg.5,29

89. Det er saligere at give end at få, siger apostelen.
Apg.20,35

90. Ånden selv vidner sammen med vores Ånd,
om at vi er Guds børn.
Rom.8,16

91. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem,
der elsker Gud.
Rom.8,28

92. Er Gud for os, hvem kan da være imod os?
Rom. 8,31

93. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig!
Rom. 8,33.

94. Intet kan skille os fra Guds kærlighed Kristus Jesus,
vor Herre.
Rom.8,38

95. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.
Rom. 10,13

96. Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke.
Rom, 11,29

97. Lad dig ikke overvinde af det onde,
men overvind det onde med det gode.
Rom.12,21

98. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;
for når vi lever, lever vi for Herren,
og når vi dør, dør vi for Herren.
Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren.
Rom. 14,7-8

99. Med én Ånd blev vi alle døbte til at være ét legeme.
1.Kor. 12,13

100. Om det er muligt, hold fred med alle mennesker,
så vidt det står til jer.
Rom. 12,18

101. Og I er Kristi legeme og hver for sig hans lemmer.
1.Kor 12,27

102. Nu ser vi i et spejl i en gåde,
men da skal vi se ansigt til ansigt.
1.Kor. 13,12

103. Så bliver da tro, håb, kærlighed disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.
1.Kor. 13,13

104. Alting hos jer skal ske i kærlighed.
1.Kor. 16,14

105. Af mørke skal lys skinne frem.
2.Kor. 4,6

106. For vi lever i tro, ikke i det som kan ses.
2.Kor. 5,7

107. Min nåde er dig nok,
for min magt udøves i magtesløshed.
2.Kor. 12,9

108. For I er alle Guds børn ved troen i Jesus Kristus.
Gal. 3,26

109. Her er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri,
mand og kvinde, for alle er I én i Kristus.
Gal. 3,28

110. Du skal elske din næste, som dig selv.
Gal. 5,14

111. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.
Gal. 6,2

112. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid.
Gal. 6,10

113. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer,
vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.
Fil.1,6

114. Lad det samme sindelag være i jer,
som var i Kristus Jesus.
Fil. 2,5

115. Glæd jer altid i Herren.
Fil. 4,4

116. Herren er nær.
Fil. 4,5

117. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.
Fil. 4,5

118. Alt formår jeg i Ham, der giver mig kraft.
Fil.4,13.

119. Paulus skriver: Kristi fred skal råde i jeres hjerter.
Kol.3,15

120. For de rene er alting rent.
Tit. 1,15

121. Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker.
Tit. 2,11

122. Håbet har vi som et sjælens anker,
der ligger både sikkert og fast.
Hebr. 6,19

123. Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses.
Hebr. 11,1

124. Jesus Kristus er den samme i går og i dag
og til evig tid.
Hebr. 13,8.

125. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os,
at vi må kaldes Guds børn, og vi er det.
1.Joh. 3,1

126. Derpå kender vi kærligheden:
at han satte sit liv til for os.
1.Joh. 3,16

127. Gud er større end vort hjerte og kender alt.
1.Joh.3,20

128. Gud er kærlighed.
1.Joh. 4,8

129. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud,
for Gud er kærlighed.
1.Joh. 4,8

130. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud,
men i at han elskede os og sendte sin søn som et sonoffer
for vore synder.
1.Joh. 4,10.

131. Gud er kærlighed,
og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud,
og Gud bliver i ham.
1.Joh. 4,16.

132. Vi elsker, fordi han elskede os først.
1.Joh. 5,19

133. Frygt ikke for, hvad du skal lide.
Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans..
Åb.2,10.

134. Jeg har lukket en dør op for dig,
som ingen kan lukke i.
Åb.3,8

135. Du som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet.
Så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker,
er den dybe sammenhæng.
DDS 192,7