Frans af Asissis bøn.

Bøn tillagt Frans af Assisi.

Herre,
gør mig til et redskab for din fred.
Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse, hvor forurettelsen råder.
Lad mig bringe enighed, hvor spliden råder.
Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe håb, hvor fortvivlelsen råder.
Lad mig bringe lys, hvor mørket råder.
Lad mig bringe glæde, hvor sorg og modgang råder.

Mester,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet
som at trøste,
ikke så meget søge at blive forstået
som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket
som at elske.

For det er ved at give, man får.
Det er ved at glemme sig selv,
man finder sig selv.
Det er ved at tilgive,
man finder tilgivelse.
Det er ved at dø,
man opstår til evigt liv.
Amen.

"May your unfailing love rest upon us, O Lord, even though we put our hope in you".

Psalm 33 v 22

Make Me a Channel of Your Peace

Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring your love.
Where there is injury, your pardon,Lord
And where there's doubt, true faith in you.

Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace
Where there's despair in life, let me bring hope
Where there is darkness, only light
And where there's sadness, ever joy.

[Chorus]
Make me a channel of your peace
It is in pardoning that we are pardoned
In giving to all men that we receive
And in dying that we're born to eternal life.

Sangen synges af Sinead o`Connor.

En fredssalme.
Lad mig være redskab for Din fred.
(Make me a channel of your peace.)

Lad mig
være redskab for Din fred.
Hvor hadet råder,
bringe kærlighed.
Hvor uret truer,
bane nådens vej.
Hvor tvivlen hersker,
bringe tro på Dig.

Lad mig
være redskab for Din fred.
Hvor afmagt trives,
bringe håbet med.
Hvor mørket taler,
tænde ordets lys.
Hvor sorgen lammer,
bringe glædens kys.

O Herre lad mig,
før jeg søger trøst,
omfavne den, der søger Dig, med trøstens røst.
Førend jeg selv forstås,
forstå mig på.
Og før jeg elskes,
elske næsten ligeså.

Lad mig
være redskab for Din fred.
At tilgi´ er for mig barmhjertighed.
At give helt, er fuldt at få igen.
At dø, er at få evigt liv. Amen.

K.E.N-N.98/03