Dagsorden nr. 10/2013 (November)

1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Valg af formand.

5. Valg af næstformand.

6. Valg af kirkeværge.

7. Valg af kasserer.

8 Valg af kontaktperson.

9. Valg af bygningskyndig.

10. Valg af underskriftsberettiget.

11. Alkoholfri vin?

12. Mødedatoer 2014.

13. Eventuelt.

Næste møde 15. januar 2014.

Snoldelev, den 14. november 2013

P.M.V. Niels Eskildsen, Formand

Referat:

Afbud fra Peter H. Christensen.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Regnskabet for 2012 godkendt.

Krybbespil den 8. december kl. 14.00.

Middag for frivillige den 9. februar kl. 12.00.

Medarbejdermøde den 25/3 kl. 11.00

Ad 3) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 9. marts kl. 10.00

Sogneaften den 26.januar 2014.

Vi bevilliger fdf 2500 kr.-

Ad 4) Niels Eskildsen valgt som formand.

Ad 5) Niels Fejer Christiansen valgt som næstformand.

Ad 6) Niels Fejer Christiansen som kirkeværge. Inga tager kontakten til Christian (graveren) i dagtimerne.

Ad 7) Margit Larsen kasserer.

Ad 8) Niels Eskildsen kontaktperson.

Ad 9) Anker K. Larsen bygningskyndig.

Ad 10) Niels Eskildsen og Niels Fejer Christiansen.

Ad 11) Der vil blive mulighed for alkoholfri vin ved altergang.

Ad12) 15.januar, 26.februar, 19.marts, 23.april, 21.maj, 18. juni, 20. august, 17. september, 22. oktober, 19. november.

Ad 13) Tak for den fine buket blomster fra Kirsten O. for 25 år i menighedsrådet.

Kirsten Olsen, referent. Margit Larsen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, Niels Fejer Christiansen, Kirsten Jensen, Karen Elise Nabe-Nielsen.

ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 9/2013                                                                      

1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fraformand.
3.Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af revideret budgetfor 2014.
5.Godkendelse af kvartalsrapport.
6. Kirkeblad ifremtiden
7. Eventuelt.

Næste møde 20.11.

Snoldelev, den 16.oktober 2013

P.M.V. Niels Eskildsen, Formand
REFERAT:
Afbud fra Niels Eskildsen.
Ad1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Ingen meddelelser.
Ad 3) Salmemaraton den5. november i kirken kl. 17.30.
En vellykket sognetur til Rüdesheim iseptember.
Ad 4) Budgettet godkendt for 2014 med en kirkelig ligning på1.575,00 kr.
Ad 5) Kvartalsrapporten godkendt.
Ad 6) Peter H. Christensenfortsætter med at redigere kirkebladet.
Ad 7) Dato for frivillig-fest og foransatte: ny dato fastsættes på næste møde.
Kirsten Olsen, referent. K.E.Nabe-Nielsen, Inga Pedersen, Niels F. Christiansen, Margit Larsen, KirstenJensen, Peter H. Christensen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅDINDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDEONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 KL. 19.00 IKONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 8/2013  (september)                                                                       

1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering frapræster og udvalg.
4. Kirkeblad i fremtiden??
5. Endeligt budgettal fra provstiet for 2014.
6. Eventuelt.
Næste møde16.10.?
Snoldelev, den 18. september2013
P.M.V.
Niels Eskildsen, formand
Referat:
Afbud fra Peter H. Christensen, Kirsten Olsen og Kirsten Jensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Menighedsrådet besluttede at der fortsat skal være lørdagsdåbden 1. lørdag i måneden.
Ad 3) Menighedsrådet besluttede at bede PeterSylvest om at fremstille håndlister til våbenhus ogsydvest-trappe.
Høstofferet blev 4.230,- Kr.-
Ad 4) Udskydes til næstemøde.
Ad 5) Snoldelev Sogn er blevet bevilliget 30.000,- kr. ekstra. Endeligtbudget godkendes på næste møde.
Ad 6) Næste møde bliver den23.oktober.
Fest for frivillige udskydes til et senere tidspunkt.
Referent Niels Christiansen, Margit Larsen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, K. E. Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER ORDINÆRT MENIGHEDSRÅDSMØDEONSDAG DEN 21. AUGUST 2013 KL. 19.30 I SNOLDELEVPRÆSTEGÅRDS KONFIRMANDSTUE.

Dagsorden.
1.Godkendelse af protokol
2.Meddelelser fra formand
3.Orientering fra præster og udvalg
4.Godkendelse af kvartalsrapport.
5.Godkendelse af Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab
6.Høstgudstjeneste
7.Eventuelt
Næste møde 25. september 2013
Hilsen Niels Eskildsen, formand.
Referat:
Afbud fra Karen Elise Nabe-Nielsen og IngaPedersen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) 3 aftensangs-aftener iSnoldelev Kirke - i juli og august- godt besøgt.
Ad 3) Vi har talt omkirkebladets fremtid.
Der er købt en affugter til kirken.
Der er blevetmalet i præstegården.
Ad 4) Kvartalsrapport godkendt.
Ad 5) Vi hargennemgået de 3 bemærkninger i revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab for2012.
Ad 6) Høstgudstjeneste kl. 14.00 den 8. september med kagebord efter ipræstegården.
Af 7) /
Referent Kirsten Olsen, Margit Larsen, Peter H.Christensen, Kirsten Jensen, Niels Eskildsen og Niels Christiansen.

SNOLDELEVMENIGHEDSRÅD INDKALDER TILOFFENTLIGTMENIGHEDSRÅDSMØDEONSDAG DEN 19. JUNI 2013KL. 19.00 IKONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEVBYGADE 12

                             Dagsorden nr. 6/2013                                                                        
1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Brug af ”Gudstjenestens bønner I” (KENN).
Biskoppen har givet generel tilladelse frem til december 2015.
5. Godkendelse af budget 2014
6. Aftensang.
7. Nedtagning af flag i sommerferien.
8. Genplantning af hække og beplantning på tomme gravsteder.
9. Personale.
10. Eventuelt.

Næste møde 21. august 2013.
Snoldelev, den 13. juni 2013

P.M.V. Niels Eskildsen, formand.

Referat.
Afbud fra Kirsten Olsen, Kirsten Jensen og Peter H. Christensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Takkekort fra Henning Nabe-Nielsen.
Ad 3) Weekendtur for børneklubberne 25-27. oktober 2013.
Sognetur til Løgumkloster Refugium 2.5. maj 2014.
præstegårdssyn 20/6 2013.
Ad 4) Menighedsrådet giver præsterne mulighed for at benytte de nye bønner.
Ad 5) Budget 2014 godkendt.
Ad 6) 2/7 Menighedsrådet. 16/7 Karen Elise Nabe-Nielsen.6/8 Indre Mission
Ad 7) Vagterne fordelt.
Ad 8) menighedsrådet starter med at besøge andre kirkegårde.
Ad 9) Intet at bemærke.
Ad 10) Intet at bemærke.
Niels Christiansen, referent. Niels Eskildsen, Margit Larsen, K.E. Nabe-Nielsen, Inga Pedersen.


Der indkaldes til syn af Snoldelev kirke og kirkegård samt graverkontor onsdag d. 15. maj kl. 19.
Efter syn drikkes kaffe.  
Derefter ordinært menighedsrådsmøde.


SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 15. MAJ EFTER SYN KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 5/2013                                                                        
1. Godkendelse afprotokol.
2. Meddelelser fraformand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4a.Godkendelse af kvartalsrapport.
4. Budget2014
5. Eventuelt.

Næste møde 19.juni.

Snoldelev, den 8. maj2013

P.M.V. Niels Eskildsen, Formand
Referat.
Afbud fra Karen Elise Nabe-Nielsen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Takkekort fra Inga Pedersen.
Ad 3) Fredagsfamilie, fredag den 27.9.2013 - 1.11.2013 for begge sogne i Tune Menighedscenter.
Jesper orienterede om Pinse på Herrens Mark.
Niels F. orienterede om diverse arbejde, bl.a. ringmuren m.m., som erved at være færdig.
Ad 3a) Kvartalsrapporten godkendt.
Ad 4) Vi har talt om budget 2014. Vi laver et oplæg til næste møde.
Ad 5) Debatmøde på Osted Friskole den 20. august kl. 19 - 21.30 om den nye styringsstruktur.
Kirsten Olsen, referent, Peter H. Christensen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen, Margit Larsen, Niels Eskildsen, Niels Christiansen.

SNOLDELEVMENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 17. april2013 KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE12

DAGSORDEN

1.Godkendelse af protokol

2.Meddelelser fra formand.

3.Orientering fra præster og udvalg.

4.Hensættelse af penge til evt. aut klokkeringning.

5.Murerarbejde på kirken.
6. Eventuelt.

Næstemøde er 15 maj med kirkesyn.

Niels Eskildsen, formand.
Referat:

Afbud fra Kirsten Olsen og Peter H. Christensen.
Ad 1) Ingen bemærkninger.
Ad 2) Ligningsbeløb for2014 er indtil videre 1.545.000,- kr.
Ad 3) Der indkøbes et skab til hjertestarteren.
Ad 4) Det blev besluttet, at hensætte penge til automatiskklokkeringning. En beslutning træffes først senere.
Ad 5) Det blev besluttet at igangsætte diverse arbejder på ringmur og på kirken.
Ad 6) Menighedsrådet har deltaget i et vellykket fællesmøde med Tune Kirkes Menighedsråd.
Kirsten Jensen, Margit Larsen, Niels Christiansen, referent, Niels Eskildsen, Inga Pedersen, K.E. Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TILOFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE12

1) Godkendelse af protokol.
2) Meddelelser fra formand.
3) Orientering fra præster og udvalg.
4) Gennemgang og godkendelse af regnskab for Snoldelev kirkekasse for2012.
5)Eventuelt
Snoldelev, den 14. marts2013.
PMV Niels Eskildsen, formand.
Referat:
Afbud fra IngaPedersen. Hanne Höyer Larsen som suppleant. Alle medlemmer var til stede.
Ad1) Protokollen godkendt med bemærkninger:
a) Sogneudflugten koster200,- kr. Søndag den 2. juni.
b) Medarbejder-menighedstur er ændrettil den 21. maj. 2013
Ad 2) Takkekort fra Anne-Marie Eskildsen.
Ad 3)Intet til referat. Orientering fra udvalg og præster.
Ad 4) Regnskabet forSnoldelev Kirkekasse for 2012 er gennemgået og godkendt. Kirkelig ligning på1.513.000,- kr. samt et overskud på 151.204,57.
Vi bederprovstiudvalget om lov til at hensætte beløbet til automatisk ringning samtreparation af kirkemuren.
Ad 5) Hjertestarter bliver sat op påtoilettet.
Kirsten Olsen, referent, Niels Eskildsen, PHC, Niels Christiansen,Kirsten Jensen, Margit Larsen, Hanne Höyer Larsen, K.E.Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden.
1.Godkendelse af protokol. (Uddeles på mødet)
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Medarbejdermøde d. 12. marts, input til dagsorden
5. Sogneindsamling.
6. Medarbejder- og menighedsrådstur/ arrangement 2013.
7. Eventuelt.

Snoldelev, den 14. februar 2013

P.M.V. Niels Eskildsen . Formand
Referat:
Afbud fra Peter H. Christensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Fællesmøde med Tune Menighedsråd den 9/4 kl. 18.00
Ad 3) Sogneudflugt den 2. juni 2013 til København - pris 150,- kr. 30 pladser reserveret til Snoldelev. Max. deltager 50.
Gensynsaften for turen til Nørre Nissum, torsdag den 7. marts kl. 19.00 i præstegården - først i kirken.
Dåbskanden skal repareres evt. vurderes af nationalmuseet.
Ad 4) Medarbejdermøde den 12.3 kl. 14.00
Ad 5) Sogneindsamling den 10. marts kl. 11.30.
Ad 6) Medarbejder-menighedsrådstur den 30. april 2013. Udvalg Niels F. og Margit.
Ad 7) Karen Elise Nabe-Nielsen er raskmeldt fra 1. marts 13.
Camilla Cedermann har været vikar fra 15. januar 13 til 1. marts 13.
Kirsten Olsen, referent. Inga Pedersen, Niels F. Christiansen, Niels Eskildsen, Margit Larsen, Kirsten Jensen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 16. JANUAR KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden:

1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
3a. Godkendelse af regnskabsinstruks.
4. Godkendelse af forretningsorden for Snoldelev menighedsråd.
5. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson.
6. Godkendelse af vedtægt for kasserer.
7. Godkendelse af vedtægt for kirkeværge.
8. Godkendelse af vedtægt for kirke- kirkegårdsudvalg.
9. Ønsker til fremtidige dagsordenspunkter.
10. Eventuelt.

Snoldelev, den 9. januar 2013

P.M.V. Niels Eskildsen, formand.

Referat:
Afbud fra Peter H. Christensen og Kirsten Jensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Godkendt arbejdsbeskrivelse for kirkesanger.
Ad 3) Dato for aktivitetsudvalg 31. januar 2013 kl.10.00
Salmesangsmaraton den 29. januar kl. 17.30 i Snoldelev Kirke.
Ad 3 a) Regnskabsinstruks godkendt den 16/1 2013.
Ad 4) Forretningsorden for Snoldelev Menighedsråd godkendt.
Ad 5) Vedtægt for kontaktperson godkendt.
Ad 6) Vedtægt for kasserer godkendt.
Ad 7) Vedtægt for kirkeværge godkendt.
Ad 8) Vedtægt for kirke-kirkegårdsudvalg godkendt.
Ad 9) Fællesmøde med Tune Menighedsråd.
Ad 10) /
Niels Christiansen, Kirsten Olsen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, Margit Larsen.


SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL KONSTITUERENDE MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet).
3. Valg af formand. (Ledes af NFC)
4. Valg af næstformand. (Ledes af NFC).
5. Valg af kirkeværge.
6. Valg af kasserer.

8. Valg af sekretær.

9. Valg af kontaktperson.

10. Valg af bygningskyndig.

11. Valg af underskriftsberettiget.

12. Valg af stående udvalg:

a) Kirke-kirkegårdsudvalg ( 4 pers.)

b) Aktivitetsudvalg (5 pers.)

c) Sognemedhjælperudvalg (1 pers.)

d) Præstegårdsudvalg (3 pers.)

14. Valg af valgbestyrelse.

15. Valg af formand for valgbestyrelsen.

16. Mødedatoer for 2013.

17. Eventuelt.

Snoldelev, den 14.november 2012

P.M.V. Niels Fejer Christiansen


Referat:
Til stede: Niels Eskildsen, Niels Fejer Christiansen, Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Margit Larsen, Peter H. Christensen og Kirsten Olsen.
Ad 1) Dagsorden godkendt.
Ad 2) Margit Larsen underskrev erklæring som ny i menighedsrådet.
Ad 3) Niels Eskildsen valgt som formand.
Ad 4) Niels Fejer Christiansen valgt som næstformand.
Ad 5) Niels Fejer Christiansen valgt som kirkeværge.
Ad 6) Margit Larsen, kasserer.
Ad 8) Kirsten Olsen, sekretær.
Ad 9) Niels Eskildsen, kontaktperson.
Ad 10) Anker K. Larsen, bygningskyndig.
Ad 11) Niels Eskildsen og Niels Fejer Christiansen.
Ad 12)
a) Kirsten Jensen, Karen Elise Nabe-Nielsen, Niels Eskildsen, kirke og kirkegårdsudvalg.
b) Aktivitetsudvalg: Margit Larsen, Kirsten Jensen, Kirsten Olsen, Niels Fejer Christiansen og Inga Pedersen. Karen Elise Nabe-Nielsen og Annette Simonsen.
c) Kirsten Jensen.
d) Niels Fejer Christiansen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen.
Ad 14) Margit Larsen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen.
Ad 15) Formand, Margit Larsen.
Ad 16) 16/1 - eller 3. onsdag i hver måned.
Kirsten Olsen, Referent, Kirsten Jensen, PHC, Inga Pedersen, Margit Larsen, Niels Christiansen, Niels Eskildsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 KL. 19.O0 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden:
1. Godkendelse af protokol

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Godkendelse af kvartalsrapport.

5. Beslutning om ændring af gravsted
860 – 872 fra kistegravsteder til urnegravsteder.

6. Eventuelt.
Afslutning på menighedsrådsperiode.
Snoldelev, den 14.november 2012

P.M.V.

Niels Eskildsen, Formand
Referat:

Alle rådsmedlemmer til stede.
Ad 1) Protokollen godkendt
Ad 2) Vi er med i indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 10. marts 13.
Takkekort fra Kristen Eskildsen v/Lillys begravelse.
Vikar Helene Hansen har fået fast stilling.
Ad 4) Kvartalsrapport godkendt.
Ad 5) Vi vedtog at ændre gravsted nr. 860 - 872 til urnegravsteder.
Ad 6) Formanden takkede menighedsrådet for samarbejdet i de forløbne 4 år - og til Bjarne Corneliussen, som trådte ud af rådet.
Kirsten Olsen, referent, Niels Eskildsen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen, Bjarne Corneliussen, Inga Pedersen, Peter H. Christensen.