Kirketur til Haslev. Søndag den 21. august 2011

Søndag den 21. august lukker vi Snoldelev Kirke for gudstjeneste. I stedet kører vi i bus kører fra Snoldelev Kirkes P. plads kl. 9.30 med kurs mod Haslev Kirke, Haslev. Her vil vi deltage i søndagens gudstjeneste kl. 10.30.
Sognepræst Werner Fischer-Nielsen fortæller efter gudstjenesten og en kop kaffe om Haslev Kirke og dens historie.
Herefter går turen til Emmaus Galleri og kursuscenter, der i 2011 flyttede ind i de tidligere Haslev Udvidede Højskoles bygninger.
Efter en frokost på stedet vil der være rundvisning i galleriet af Grethe Olsen.
Grete Olsen påbegyndte projektet Galleri Emmaus i 2003 i et nedlagt missionshus i Niløse. Da der blev pladsmangel her flyttede galleriet til Lille Estrup i nærheden af Ringsted. I 2011 blev galleriet overdraget til en fond og en bestyrelse, så Grethe Olsen ikke længere står alene med projektet. Det har nu fået navnet: Emmaus Galleri og Kursuscenter..
Vi slutter dagen med en kop kaffe inden vi vender tilbage til Snoldelev.
Alle er velkomne. Prisen for turen er 150,- kr. alt inklusiv, og tilmelding til kordegnen eller sognepræst Karen Elise Nabe – Nielsen er nødvendig.
Karen Elise Nabe-Nielsen.