Kirketur 2012

Kirketur fra Snoldelev.


Søndag den 3. juni kl. 8.00 går årets kirketur til Valdemar Slot. Vi holder på udrejsen en pause i en fynsk kirke, Sdr. Næraa, hvor vi deltager i søndagens gudstjeneste og drikker kirkekaffen sammen med den lokale menighed.
Snoldelev Kirke er af samme grund lukket for gudstjeneste denne dag.
Efter gudstjenesten kører vi til Valdemar Slot, hvor vi begynder med at spise sammen i Slottets restaurant. Derefter ledes vi rundt på stedet af en lokal guide.
Efter endnu en kop kaffe lister vi omkring Landet Kirke, hvor parret Elvira Madigan og Sixten Sparre ligger begravede.
Prisen for denne tur er 200,- kr. alt iberegnet. Tilmelding til kordegnekontoret eller sognepræst Karen Elise Nabe - Nielsen senest tirsdag den 29/5.
Karen Elise Nabe - Nielsen.

Sensommerhøjskole med valgfag.

Tid: Onsdag den 12. – tirsdag den 18. september.
Sted: Nr. Nissum Seniorhøjskole.
Rejseledere: Sognemedhjælper Jesper L. Lorentzen og sognepræst Karen Elise Nabe-Nielsen.
Pris for hele turen: 4150,- (Enk. Vær. tillæg 400,-)
Turen byder på fælles foredrag og ture, der indeholder store naturoplevelser, besøg på Spøttrup Borg og Jens Søndergaard Museet. Ligeledes bliver der mulighed for at vælge et valgfag. Piecer med detaljeret beskrivelse af turen fås på kordegnekontoret i Tune (46139800) og hos Karen Elise Nabe-Nielsen i Snoldelev (46190017).

Oplev Limfjordslandet, bakker og bølgers land, Limfjorden, Vesterhavet og de åbne vidder.
Fælles foredrag og ture, der byder på store naturoplevelser. Der bliver også mulighed for at vælge et valgfag.

Valgfag
Historiens vingesus v/Flemming Nees
Viser og tidsbilleder v/Martin Ravn
Akvarel v/Kristian Tikjøb
Svampekursus v/Julietta Jensen

Ekskursioner
Besøg på Spøttrup Borg og Jens Søndergaard Museet.
Derudover ekskursion til Nationalpark Thy med Vesterhavet, vandreklitten og åbne vidder, Lodbjerg Kirke samt Lodbjerg Fyr. Vi kører ned over Agger Tange og tager med færgen til Thyborøn, hvor vi slutter dagens oplevelser af med friske, stegte rødspætter.

Kursusleder
Julietta P. Jensen