Kirketure 2006

Løgumkloster den 1-4.september 2006.

Møn den 17.september 2006.

Kirketur & Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september var Snoldelev Kirke fyldt med mennesker fra morgenstunden af. Allerede kl.9.00 fejrede sognet høstgudstjeneste. Årets nye konfirmander medvirkede ved gudstjenesten, og Tune Kirkes børne- og ungdomskor sang med på salmerne samt enkelte efterårs- og høstsange under ledelse af kirkens organist, Hanne Nebeling. Salmesangen var et salmebrus, og trompetist Anders Nielsen gjorde sit til, at gudstjenesten blev til en fest.


Høstofferet blev i år fordelt mellem Møltrup Optagelseshjem og KFUM´s sociale arbejde, der efterfølgende modtog 1535,63 kr. hver.
Vejret var fantastisk flot og stemningen god, da alle kom ud for at nyde kaffe/the og boller på kirkegården.


Efter høstgudstjenesten var der arrangeret kirketur til Møn, og første stop på turen var Keldby kirke.

Sognepræst Kirsten Weile fortalte om kirken og ikke mindst om dens flotte kalkmalerier, begået af Elmelundemesteren.


Efter besøget i Keldby Kirke kørte bussen til Nyord, hvor alle blev bespiste på restaurant Lolles gård. På Nyord må man ikke køre i biler, men til gengæld er der heller ikke langt at gå for at komme til den lokale ottekantede kirke fra 1846.

Formanden for Nyord menighedsråd, William Haumann var en engageret fortæller, og alle kørte hjem med mange indtryk og gode fortællinger i baggagen.

 

 

 

4 dages tur til Løgumkloster 1. - 4. september 2006.
Årets kirketur gik endnu en gang til Løgumkloster. Her boede vi på et refugium, der ligger i smukke, rolige omgivelser, tæt op ad Løgumkloster kirke. Og herfra tog vi på hel og halvdags- ture ud i det sønderjyskeog slesvigske landskab. Lørdag d. 2. september tog vi på heldagstur til Flensborg. Efter et besøg i Helligåndskirken, der er en slags "domkirke" for de danske i Sydslesvig,hvor der har været holdt danske gudstjenester siden 1660-erne, var der fælles byvandring med Flensborghus som næste mål.
Kvinderne ved brønden

På vejen så vi en af Flensborgs gamle, men velholdte brønde.

Den gamle købstad blev berømt for sin handelsflåde og sine rombrænderier.
Og ved romdestilleriet

 

Det var lørdag, og vi nøjedes med at beundre et af disse gamle rombrænderier udefra.

 

 

 

 

Den medbragte madpakke blev spist på Flensborghus, opført 1725 som vajsenhus og nu hovedcenter for det danske arbejde i Sydslesvig.

Frokost på Flensborghus

Søndag d. 3. september:
Vi besøgte Dybbøl Banke med skanserne og Dybbøl Mølle, hvor de hårde kampe blev udkæmpet i 1864 mellem den danske og tyske hær.

Dybbøl Mølle så ikke godt ud. Kalken krakelerede, efter sigende på grund af uoverensstemmelser i den selvejende institutions bestyrelse om, hvordan sagen skulle gribes an!
Dybbøl Mølle maler..Kaffe på Dybbøl Banke

Efter en introduktion på Historiecenteret var der lejlighed til at bese udstillingerne, skanserne og Dybbøl Mølle på egen hånd.Kaffen indtages i det fri før Dybbøl beses.
Mandag den 4.september: Guidet byvandring i Løgumkloster ved Gunvor Sanvad.
Der lyttes!