Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året.

2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver 4. uge i vækstperioden.

3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen.

4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form.

5. Pålægning af perlesten eller granitgrus.

 

Grandækning af et gravsted omfatter:

1. Visne blade fjernes inden granpålægning.

2. Gravstedet dekoreres med pyntegrønt.

3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes.

 

Forårs- og sommerblomster omfatter:

1. Jorden i plantegruppen løsnes, evt. suppleres med muldjord/spaghnum.

2. Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes 2 gange.

3. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning.

 

Kirkegårdsvedtægt 2022

Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti 2022