Første søndag i advent holder vi adventsfest i Snoldelev Kirke og præstegård.
Kirkens to store og nye adventslys bæres ind og sættes på alteret af årets konfirmander.
Fredslyset fra Betlehem bæres ind af Inge Mathiasen, der henter flammen i Roskilde sammen med Sankt Georgsgilderne.
Adventskransen tændes og adventssalmerne synges.
Efter en festlig gudstjeneste gåpr vi over i konfirmandstuen, hvor konfirmanderne serverer gløgg og æbleskiver.
Vi hygger med en julehistorie og med at synge julens sange og salmer.
Og er vi heldige, så kommer Tune Kirkes Ungdomskor og synger med os i kirken og for os i konfirmandstuen.

Når klokken nærmer sig 17.00 vandrer vi over på torvet for at tænde lyset på landsbyens juletræ.

 

Fredslyset fra Betlehem er:

- et lys for fællesskab
- et lys for forståelse
- et lys for venskab
- et lys for tolerance
- et lys for nødlidende
- et lys for aktivt hjælpende
- et lille lys i mørket for os alle (tilføjet af redaktøren)

Fredslyset er budskabet fra Betlehem: "FRED PÅ JORDEN"

 

Fredslyset bliver tændt i fødselsgrotten i Betlehem, ved en flamme, som altid brænder.

Traditionen er oprindelig opstået i Østrig, hvor aktionen er startet af den østrigske radio og gennemført under navnet "Lys i mørket" til fordel for nødlidende og handicappede mennesker .

Det startede i begyndelsen af 1980erne, og meget hurtigt gik spejderne ind i arbejdet. Det er nu primært spejderne, der henter og bringer Lyset ud i Østrig og videre ud i Europa. Især i de Øst- Europæiske lande, som i så mange år levede i mørket, har det fået stor betydning.

I flere lande er det nu blevet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 1996 lykkedes det enkelte danske Sct. Georgs Gilder at få bragt Fredslyset ud i Danmark og videre til Sverige. Allerede året efter deltog ca. 35 gilder og i 1999 var antallet steget til over 100, og Lyset nåede også til Norge.

Over hele Europa bruges Inter-city nettet som fordelingslinier. Lyset transporteres som en tændt flagermuslygte i en sikringsbeholder, der bringes så langt som muligt. Hver modtager kommer så med sin egen lygte og overfører flammen hertil.

Udbredelsen af Lyset er fra Wien over Frankrig, England til Skotland og Irland. Fra Wien gennem Tyskland til Skandinavien, fra Wien til Budapest, Prag og Krakaw. Fra Ungarn til Rumænien og Ukraine. Fra Bratislava til Slowakiet. Fra Slowenien til Ljubiana, Koper og Postojna og til sidst til Kroatien.

I Danmark har vi valgt, at modtage Lyset som en gave, og give det videre som en gave med budskabet: "Fred på Jorden". Vi inviterer alle til at deltage uden nogen speciel politisk, religiøs eller anden bagtanke.

Det er meget forskelligt, hvad man gør med Fredslyset rundt om i landet. Det bringes videre i olielamper, flagermuslygter, fakler eller lignende og foræres til hospitaler, plejehjem, borg- mestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys og lignende med flammen fra Betlehem.

Fredslyset kører gennem Danmark en dag i november / december. Lokale spejdergrupper og Sct. Georgs Gilder sørger for distributionen lokalt.
I Snoldelev har Inge Mathiesen, som er aktiv i Sct. Georgs Gilde i Roskilde, sørget for at lyset er nået til Snoldelev.