Nyttige oplysninger.

Til orientering.

 

Vigtige links: 
http://www.personregistrering.dk
www.borger.dk
I forbindelse med de kirkelige handlinger kan man søge og finde salmer til handlingen på: www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Konfirmation:

 • FØDSLER:
  Fødsler skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.
  Alle fødsler – uanset hvilket trossamfund moderen/forældrene tilhører – skal anmeldes til kordegnekontoret, ligegyldigt hvor fødslen har fundet sted.

  NAVNGIVNING VED DÅB:
  Der aftales et møde med sognepræsten, hvor forældrene orienteres om dåbshandlingen.
  Forældrene skal oplyse navne og adresser på mindst 2 og højst 5 dåbsvidner (faddere) incl. gudmor/gudfar. Betingelse for at være fadder er, at personen er døbt med den kristne dåb.
  Dåbshandlingen finder normalt sted søndage ved gudstjenesten, men der er også mulighed for dåb den 1. lørdag i hver måned.
  NAVNGIVNING UDEN DÅB:
  Iflg. Navneloven skal et barn navngives inden 6 mdr. efter fødslen.
  Den/de der har forældremyndigheden udfylder en navneformular, der fås på følgende hjemmeside: http://www.personregistrering.dk eller borger.dk
  Kordegnekontoret foretager den nødvendige registrering og udsteder navneattest.
  DEN NYE NAVNELOV: se: http://ast.dk/born-familie/navne

I Snoldelev foretages konfirmation fra 8. klasse. Datoen for konfirmationen er Kristi Himmelfartsdag, og som regel kl.10.30.
Indskrivningen foregår i maj/juni måned hos sognepræsten. Det nøjagtige tidspunkt vil til den tid kunne findes på hjemmesiden og i kirkebladet.
Ved indskrivning bedes barnets dåbs/navneattest medbragt.

VIELSE:
Der aftales dato og tidspunkt for vielse ved henvendelse til en af sognepræsterne.
Derefter aftales tid for vielsessamtale. Ved samtalen aftales vielsen i detaljer.
Parret skal rekvirere en prøvelsesattest/ægteskabserklæring ved henvendelse til borger.dki. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift.
Attesten må højst være 4 mdr. gammel.
Prøvelsesattesten medbringes ved vielsessamtalen. 
Det er normalt, at præsten før vielsen ønsker en samtale med jer, hvor I blandt andet gennemgår vielsens forløb.
Der skal være mindst to vidner tilstede ved vielsen.
Pyntning af kirken er gratis.
NB:Navneændring på bryllupsdagen (gratis)
Når I gifter jer, beholder I jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring.
I skal søge om en eventuel navneændring på bryllupsdagen på www.borger.dk senest 15 hverdage før vielsen/registreringen.
I vil få udstedt ny fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest. Desuden får I tilsendt nyt sygesikringsbevis.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:
Senest 2 hverdage efter dødsfaldet kontaktes en af sognepræsterne, bedemand eller kordegnekontoret.
Tidspunkt for begravelse eller bisættelse aftales ved samtale med en af sognepræsterne.
Afdødes dåbs-/navneattest og vielsesattest medbringes om muligt.
De pårørende skal sammen med graveren tage beslutning om gravsted, vedligeholdelse m.m.
Yderligere oplysninger herom kan fås på kordegnekontoret eller hos graveren.