Aktivitetsudvalg: Kirsten Jensen, Kirsten Olsen, Edith Nielsen og Karen Elise Nabe-Nielsen.
Musikken: Annette Simonsen.
Kirke- kirkegårdsudvalg: Kirsten Jensen, Johannes Woller og Karen Elise Nabe-Nielsen.
Sognemedhjælperudvalg: Kirsten Jensen og Edith Nielsen.
Præstegårdsudvalg: Kirsten Jensen, Kirsten Olsen, Johannes Woller og Karen Elise nabe-Nielsen..
Valgbestyrelse: Margit Larsen (formand), Kirsten Jensen og Johannes Woller. Formand: Johannes Woller.