Andagt 2011

 

17. september 2011
Skriftsteder. Mannakorn.
I skal tjene Herren af hele jeres hjerte. Vig ikke fra ham, så I følger de tomme afguder, som intet gavner eller hjælper.
Første Samuelsbog 12, 20. 21.

Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren.
Romerbrevet 12,11.

Opfordringen til at tjene Herren lyder ofte og høres som et ekko i hele Bibelen.
Mange mennesker har i tidernes løb lyttet til opfordringen og spurgt, hvordan man da bedst kan tjene Jesus Kristus som sin eneste Herre.

Nogle er gået i kloster og andre har brugt et helt liv på at hjælpe mennesker i nød.
Men utallige er de, som på den ene eller den anden måde har været og er tjenere for Herren.

At være en Herrens tjener kræver nemlig ikke nogen speciel uddannelse eller særlige talenter.
Man kan tjene Herren, hvad enten man er barn eller gammel, som fattig og som rig, som højt uddannet eller uden uddannelse.
Og man kan tjene Herren på det sted, hvor man er sat til at leve og virke.Det kræver blot, at vi som mennesker glemmer og forglemmer os selv og alt, hvad der er vort.
I mødet med naboen og næsten kan tjenesten for Herren udfoldes i et trøstende ord eller et kærligt kram. I en håndsrækning eller bare et lille øjeblik af vor egen kostbare tid.

Derfor kan det menneske, der sidder på plejehjemmet uden evne til at udføre en praktisk gerning, være en Herrens tjener.
Nemlig ved at bede for det barn eller det barnebarn, der altid har brug for forbønnen.

Derfor kan det menneske, der er fuldt optaget af dagens verdslige gøremål være en sand Herrens tjener.
Nemlig som den, der bygger med på Guds skaberværk og rige.

Min sjæl vær frisk og glad,
lad sorgen fare!
Dit legems blomsterblad
vil Gud bevare:
Han vil i dag mig give kraft og styrke,
jeg i mit kald og stand
min Gud og Fader kan
tilbørlig dyrke.
DDS 743

Sognepræst
Karen Elise Nabe - Nielsen,
Snoldelev.
*************************