Søge – finde.

Kære Gud.
Barmhjertige Fader i himmelen.
Du, som siger: søg og I skal finde.
Jeg søger Dig om dagen, men kan ikke finde Dig i storbyens larm.
Og når jeg bevæger mig ud på landet for at opsøge Dig i naturens stilhed,
da gør stilheden mig bange.

Jeg søger Dig om natten,
når mørket falder på,
men jeg tør ikke være ene med mig selv og mine tanker.
For nattens ro fylder mig med uro.

Derfor beder jeg Dig, Jesus Kristus, Guds søn,
om at opsøge mig,
som Du søgte og fandt det får,
der var blevet væk for Dig,
og derfor væk for sig selv.

For, når Du finder mig,
da ved jeg,
at jeg ved Din Hellige Ånds hjælp
vil finde hvile hos Dig.
I Dig.
Amen.

KENN

Tage og give:

 Men bedst som byrden, vi ved det sker, ikke er til at bære mer,
kommer en hånd af barmhjertighed, og virker at byrden bliver kastet ned. Nis Petersen:

Kære Gud.
Almægtige Fader i himmelen.
Tak for livet, som Du har givet ,
og dagligt giver mig at leve:
Med de mennesker, jeg holder af,
og for de mennesker, jeg ikke kender,
men som Du i Din visdom
giver mig at leve sammen med.

Hjælp mig, Jesus Kristus, til med tak
at tage imod de gode dage,
Du giver mig.
Som en dyrebar gave,
jeg er forpligtet på, at behandle med nænsomhed og omtanke.
Og giv mig kræfter til at tage imod de onde dage
der gives mig,
i troen på, at Du er den, der bærer mig,
når jeg ikke kan bære mere.

Du gode Helligånd,
tag mig ved hånden, og før mig:
ikke derhen hvor jeg vil,
men hvor Du vil.

Og giv mig der at være den,
der ikke giver op
men i medgang og modgang
tager livet for givet.
Amen.

KENN