Pinse på Herrens Mark, 2.pinsedag den 16. maj 2016 kl. 11.00
Begge kirker er lukkede.

Dette års tema kan godt gå hen og blive en ”bjergtagende” oplevelse, idet overskriften for gudstjenesten bliver: ”Pinse på Herrens mark – på bjergets top. ”
Biblen vrimler med fortællinger, som foregår på bjergtoppe og bjerge Tænk bare på Moria Bjerg, Karmels Bjerg, Tempelbjerget og Ararats Bjerg. Og så er der jo også lige: ”Bjergprædiken i Galilæa”, ”Forklarelsen på bjerget” for at tage nogle nytestamentlige højdepunkter med også.

Hvert deltagende sogn får en opgave, en ”bjergtop” fra biblen, som skal anskueliggøres og fortælles og sætte ramme omkring pinsebudskabet. Det bliver rigtig spændende at gå rundt blandt de 10 telte og se, hvad de forskellige sogne finder på. Gudstjenesten er for alle og både børn og voksne er velkomne.
Hvis vejret er meget dårligt, flyttes gudstjenesten til Karlslunde Strandkirke, som er stor nok til at rumme os alle.
Kirkebilen kører fra Snoldelev Kirke kl. 10.00 og fra Tune Kirke kl. 10.10, og vi beder om tilmelding på kordegnekontoret på telefon 4613 9800 senest fredag d. 13. maj kl. 12.
Det er gratis at deltage.