Klokken 7 om morgenen, 2. Pinsedag 2012Op på mærkerne.

PRESSEMEDDELELSE

"Pinse på Herrens Mark 2013 – op på mærkerne"

2. pinsedag den 20. maj kl. 11.00 samles kirker og menigheder fra Greve og Solrød kommune til fælles udendørs pinsegudstjeneste på Mosede Fort.Årets tema "Op på mærkerne" henviser til at den kristne kirke og menighed altid har set sig selv som et fællesskab sendt med et godt budskab til alle mennesker.

henviser til at den kristne kirke og menighed altid har set sig selv som et fællesskab sendt med et godt budskab til alle mennesker.

I et sine breve skriver apostlen Paulus, at "I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd".
Da Paulus blev kaldet til Jesu apostel, kom han med ét op på mærkerne og blev samtidig mærket for livet. Han tog sin sendelse meget bogstaveligt og vandrede fra by til by og spredte det gode budskab. Derudover holdt Paulus kontakt til de kristne menigheder ved at skrive breve - ikke sendt med frimærke på - men bragt ud med apostlenes heste.
Gennem 2000 år er det kristne budskab blevet sendt fra generation til generation, og selv om teknologien har forandret sig, er sagen stadig den samme.

I gudstjenesten medvirker foruden områdets folke- og frikirkepræster og kirkekor også andre medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige, samt medlemmer fra den kristne motorcykelklub Exodus. Under selve gudstjenesten er der indlagt et kortvarigt ophold, hvorunder man kan besøge en række opstillede pavilloner med aktiviteter knyttet til temaet "Op på mærkerne". Et sted vil det også være muligt at aflevere brugte frimærker, som sælges til fordel for det kirkelige arbejde ud fra "Mødestedet" på Vesterbro.

En del af de deltagende kirker og sogne arrangerer fælles kørsel til Mosede Fort, hvilket man kan tjekke på det pågældende sogns hjemmeside eller den fælles portal www.provstiet.dk
I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3.