Fredagscafé

Fredage fra kl.10.00 - 12.00. Undtaget i skolernes ferier.

Lærken går Luciaoptog til jul.Grethe Røjgaard fylder 80På tur til örkelljunga

Om fredagscaféen:
Hver fredag mellem kl.10.00 og 12.00 samles en gruppe mennesker omkring et veldækket morgenkaffebord i Snoldelev
præstegårds konfirmandstue. Den 1.oktober 20055 har disse sammenkomster stået på i 20 år.
Fredagscaféen begyndte i det små nogle år før i præstens køkken. Her mødtes nogle naboer, graver og præst til ugentlige
diskussioner omkring køkkenbordet. Diskussionerne var livlige og samtalerne dybe, og det blev da besluttet at udvide
kredsen ved at invitere i kirkeposten. Det førte til, at gruppen nu tæller en små tredive personer, der ugentligt mødes og
får vendt verdenssituationen.
Somme tider kommer der talere udefra til inspiration, og somme tider drager man med bus på en tur ud i det blå.
Men for det meste finder præsten et emne fra en af ugens avisoverskrifter ( gerne Kristeligt Dagblad) der trænger til at blive
vendt eller uddybet.
Der synges et par sange eller salmer fra højskolesangbogen hver gang, så disse formiddage kunne med rette kaldes for
daghøjskole.
Alle er velkomne og kirkebilen kører med start fra Ramsø omsorgscenter i Viby. Ring til Karen Elise Nabe- Nielsen (4619-0017)eller Gadstrup Bustrafik (4619-0094)og aftal nærmere, hvor bussen skal stoppe.

På tur til Zenhaven På tur til ZenhavenElly Elm med ikonen, hun fik af Snoldelev Menighedsråd.Ikonen vises frem.