Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

Snoldelev – Tune KFUM og KFUK består af en gruppe voksne i alderen ca. 40 – 60 år, der hver 14. dag mødes enten i private hjem eller i Tune Menighedscenter eller andre steder. Som regel samles 15 – 20 af foreningens medlemmer, men alle er velkomne.

Kontaktpersoner:
Formand Kirsten Leinum Sørensen, E-mail: kloh@mail.dk tlf. 46193748
Næstformand Leif Andersen, E-mail: leifelbrond@hotmail.com tlf. 46139068