Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

Møderne begynder kl. 19.30.

 

Onsdag den 1/3 Sangaften hos  Bjarne & Elisa Nielsen, Dyssegårdsvej 4, 4621 Gadstrup


Onsdag 15. marts Tom Hansen fortæller om sin pilgrimsvandring. KFUM og KFUK, Blågårdsstræde 17, 4000 Roskilde
Tom er tidligere lærer på MSE.


Søndag 26. marts Kirketur arrangeret af Kirsten og Ole Sørensen. Nærmere oplysninger senere


Onsdag 12. april Berlins historie ved Lars Friis, hos Helle og Bent Bjældager, Børnehøjen 18, 4000 Roskilde


Onsdag 3. maj Litteraturaften ved Kirsten Leinum, hos Anne og Carsten Obel, Fløjterupvej 15, 4030 Tune


Onsdag 24. maj Temaaften ved Henny Krogh, hos Anna Birthe og Niels Eskildsen, Havdrupvej 4, 4622 Havdrup

 

Information om det aktuelle program kan fås hos formanden.

Kontaktperson:

Formand for foreningen: Lars Friis Jensen 2257 6368