Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

I 2021 har vi valgt at dele vores sommerlejr op, så puslinge, tumlinge og pilte har deres lejr - og væbnere, seniorvæbnere og seniorer tager på tur med fuld oppakning.

Vi håber at alle får en god sommer

Kontaktpersoner:
Formand Lars Friis Jensen tlf. 2257 6368

WWW.FDF.DK/GADSTRUPSNOLDELEV

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/23562502527/