Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

Søndag den 5 juni: Grundlovsdag på Midtsjællands Efterskole.

Tirsdag den 23 juni 16.45: Skt Hans fest på sønderholm hos Kirsten og Ole H. Sørensen, Syv Holmevej 3, Østersyv, 4130 Viby. Taler: Henning Nabe-Nielsen

Onsdag den 24 august: Gåtur omkring Lynghøjsøerne. Mødested ved Café Runde Rie. Bagefter kaffe på KFUK i Blågårdsstræde.

Information om det aktuelle program kan fås hos formanden.

Kontaktperson:
Formand Lars Friis Jensen tlf. 2257 6368