Sommerfest.
En sommersalme.
Mel: Nu fryde sig hver kristen mand.

En sommermorgens sommersol

slår smut på havblå bølge.

Den vækker fugl og Caprifol,

med duft og sang til følge.

En sommerdag står langsomt op.

Den vågner. Strækker ud sin krop

mod solens morgenrøde.

En vinter gik sin mørke gang

igennem jordens dale.

Nu mødes den af fuglesang,

som sendt fra Himlens sale.

Forsvundet er den mørke tid.

Forsvundet for en sommer blid,

der kommer mig i møde.

En julenat, i jordens skød,

lod himlens sol sig føde.

Den tændte troens svage glød,

kom mørkets folk i møde.

En påskemorgen stod den op

brød gravens segl, i Jesu krop.

Som håbets førstegrøde.

En pinsemorgens pinsesol

gør hver en tvivl til skamme.

Den tænder liv fra pol til pol

med kærlighedens flamme.

Nu ser jeg sommeren slå lejr

som tegn på Paradisets sejr

for levende og døde.

Når mørket det ser mørkest ud,

og livet er lagt øde.

Da mind mig om dit julebud,

om påskemorgenrøde.

Undfang i mig den tro, det håb,

at bag ved mørkets vinterdåb

vil sommersolen gløde.


Tak kære Gud, for sommersol.

For legen i din have.

For Clematis og Caprifol.

For Adams morgengave.

For fuglesang i Dannevang.

For Paradisets sejrsgang.

At Du går os i møde.

Præludium.

Indgangsbøn .

Info

Salme: 674. Gak ud min sjæl.

Bøn I

Tekst: Salme 139,7-12.

Trosbekendelse.

Prædiken. 1.del.Matt 28,16 - 20.

Salme: 694. Lysets engel.

Prædiken 2.del.

Musik ved Maria Bisgaard, Sten Bach - Vilhelmsen og Bo T. Lerche.

Salme: Som en hjort.

Nadver.

Under nadveren synges: ”Lad os bryde brødet sammen”.

Salme:167 v 7 . Du, som har dig selv.

Bøn II.

Velsignelse.

Salme: 901. Tak Gud.

Udgangsbøn.

Postludium.

INFO:

Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!

Sådan lyder ordene, hver gang vi har dåb her i kirken. Til hvert eneste barn.

Sådan lyder ordene i dag i alle landets kirker.

Det er Jesu sidste ord til hans disciple. Til os.

Ord, som vi kan leve på. Elske og kæmpe på. På denne jord.

For de ord betyder, at hvor i verden vi befinder os, så er vi ikke alene.

Så er Gud med os. Som han lovede det. Da vi blev døbte.

Prædiken

1.del.

Det er ikke rart at føle sig alene i verden.

I kender sikkert alle fortællingen om Palle alene i verden.

Om drengen Palle, der drømmer, at der ingen voksne og ingen børn er i verden.

I begyndelsen er det pragtfuldt.

Tænk, at der ikke er nogen, der bestemmer over ham.

Alt det han ellers ikke må, det kan han jo bare gøre.

For der er ingen, der stopper ham.

Han kan køre en bus, og han kan flyve en flyvemaskine.

Han kan gå på det græs, som han ellers ikke må gå på, og han kan spise alt det slik, han har lyst til.

Det er drømmen over alle drømme.

Men langsomt vender drømmen sig og bliver til et mareridt.

For selv om han kan gå ind i en bank og hente alle de penge, han har lyst til, ja så er der jo ingen ting, han kan bruge sine penge til.

Og selv om han kan køre en bus, så er der ikke noget ved det, når der ingen er til at se det eller til at køre med ham.

Henne på legepladsen kan han ikke engang vippe på vipperne, for der er ingen at vippe med.

Palles drøm ender med at blive til et mareridt. Men mareridtet slutter brat, da han flyver lige ind i månen med den flyver, som han alligevel ikke kan styre.

Så vågner han, og så bliver han rigtigt glad.

For hans far og mor er der jo. De ligger jo inde ved siden af og sover.

Han er slet ikke alene i hele verden!

Jesus skulle sige farvel til sine disciple, sine venner.

Han havde vandret sammen med dem i tre år. De havde leet og grædt sammen. De havde spist og drukket sammen. De havde hygget sig sammen, og de havde været bange sammen,

Og nu var tiden kommet til, at de skulle skilles. Alt for tidligt.

De skulle sige farvel til Jesus, for han skulle rejse hjem til sin far i himlen.

Han havde været hernede på jorden i den tid, han skulle. Han havde gjort det, der var hans opgave. Han havde levet. Var død og stået op af graven. Han havde vist sig for disciplene. Fortalt dem, at han var levende.

Og nu skulle de skilles ad. Nu skulle han rejse hjem.

Det, der havde været en drøm for disciplene, var ved at ende med at blive et mareridt.

For når Jesus havde forladt dem, så var de jo helt alene i hele verden!

Det er altid svært at skulle skilles. At sige farvel.

Det er svært at sige farvel til den, man holder af, og som man ved, man måske ikke får at se mere.

Det var svært for disciplene. De kunne ikke forstå det.

”Hvorfor forlader du os,” spørger de. ”Så bliver vi jo helt alene i verden.”

Men Jesus trøster dem og siger: ”I skal ikke være kede af det, for I bliver aldrig alene i verden. Tværtimod. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Så selv om, eller netop fordi jeg er hos min fader i himlen, så kan jeg følge jer. Alle sammen. Så kan jeg være hos jer. Alle sammen.

Jeg kan være hos jer, når I bevæger jer ud i hele verden for at døbe mennesker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og jeg kan være hos jer med min hellige ånd, når I fortæller mennesker om mig og lærer dem, hvad jeg har fortalt jer.

For se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.”

Disciplene sagde farvel til Jesus. Jesus forsvandt for dem. Han gik til sin far i himlen. Og nu kunne de begynde at gå ud i hele verden. For at fortælle om ham.

Og det gjorde de.

De fortalte om Ham.

De døbte i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Og de lærte mennesker, at leve, som Han havde befalet det.

De opdagede nemlig, at det var sandt, at de aldrig var alene. Hverken, når de sov eller når de var vågne. Hverken når de var glade eller når de var kede af det.

Deres mareridt endte, og blev til den drøm, det var begyndt som.

Prædiken

2.del.

”Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”, sagde Jesus til disciplene. Siger Jesus til os, når vi bliver døbt.

Og i dag gentager han det.

Det betyder, at vi aldrig er helt alene i verden.

Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan føle, at vi er alene i verden.

Når vennerne ikke vil lege med os, og de voksne ikke har tid til at høre.

Når nogen mopper, eller man selv har moppet, og ikke føler, at det var så smart.

Når man får en væmmelig besked på mobilen, eller når taletiden er udløbet, og der ikke er flere penge tilbage i denne måned.

Når læreren har skældt ud og man føler, at det er dybt uretfærdigt…..

Og vi kunne blive ved.

For vi kan alle få fornemmelsen af at være helt alene i verden.

”Når du føler dig helt alene i verden,” siger Jesus, ” så kald på mig. Sig mit navn, og jeg vil være der for dig.”

Måske ser du ham ikke, men det kan være du mærker ham.

Og selv om du ikke mærker ham, så skal du vide, at han er hos dig.

Det har han jo lovet dig, da du blev døbt.

Og det løfte, det holder Han. For Han er ikke som os mennesker, der har det med at løbe fra, hvad vi har lovet.

Han gik jo igennem døden for os. Det ville han ikke have gjort, hvis ikke han mente, hvad han sagde!

Så vid, at han er hos dig når du leger og ler.

Han er hos dig, når du græder og er syg.

Han er hos dig om dagen, og han er hos dig om natten.

Han er hos den, der bor i Kina og Han er hos dig, der bor i Danmark.

Han er hos den, der bor på slottet, og han er hos den, der bor i den fattigste hytte.

Han er hos den, der lever, og han er hos den, der dør.

Du er aldrig alene for se, Han er med dig alle dage indtil verdens ende!

Amen.