Dåb i Snoldelev kirke sker efter aftale med præsten. Her kan man få oplyst dato, tid og sted for gudstjenesterne.
Når dåbsdatoen nærmer sig, ringer dåbsforældrene og aftaler et møde med præsten.
Dåb er mulig ved næsten alle søndagsgudstjenesterne.


Hvis et barn ikke er døbt som lille, kan dåben foretages på et senere tidspunkt. Her skal den eller de, der har forældremyndigheden, underskrive en erklæring om, at man ønsker barnet døbt.