Navngivning kan ske på to måder:

     Med eller uden kirkelig handling

Uanset hvad du/I vælger, skal barnet være navngivet inden for dets første 6 måneder.

Hvis I ønsker navngivning med dåb i kirken, skal I kontakte sognets præst. Her skal I oplyse følgende:

  • Barnets cpr.nr.
  • Barnets fulde navn
  • Min. 2 og max 5 vidner til dåben, som alle selv skal være døbte og medlem af den danske folkekirke
  • Dato for ønsket dåb. Bemærk, at dåben altid vil ligge sammen med en gudstjeneste søndag formiddag.
  • Kontakt info til jer forældre

Hvis det ikke er muligt for jer at holde en dåbsfest inden for de første 6 måneder, kan I altid få barnet navngivet digitalt, og efterfølgende få en velsignelse i kirken.

 

Hvis I ønsker navngivning uden dåb, skal I ansøge om navngivning på Borger.dk. Her er det vigtigt, at I husker, at begge forældre skal skrive under med nemid. Hvis der ikke er registreret en far, kan barnet ikke få fars efternavn, hvis dette er beskyttet. Dvs. der er mindre end 2.000 personer, der har dette efternavn i Danmark.