Når I har besluttet jer for at holde dåb, skal I kontakte præsten for at finde en dato. Det vil altid være i forbindelse med en gudstjeneste i kirken om søndagen. Tjek evt. kalenderen her på siden, for at se, om det er sognepræst Malene Guassora, der forestår gudstjenesten, eller om der er vikar den dag.

Herefter skal I kontakte kirkekontoret for at give oplysninger om følgende:

  • Dato
  • Barnets cpr.nr.
  • Navn og adresse på min. 2 vidner og max. 5, der begge er døbt og medlem i den danske folkekirke
  • Barnets fulde navn

Vær opmærksom på at beskytte disse persondata. Vi anbefaler, at I enten ringer data ind i kontorets åbningstid eller lægger en seddel i postkassen ved kontoret (længst væk i præstegården - højre side). Kontoret er beliggende i præstegården, Slotsbakken 7, 4621 Gadstrup. Der er åbent hver tirsdag.