For at klargøre ”det i bagkulissen”, har vi brug for følgende fra jer:

Jeres cpr.nr. og kontakt info (tlf. nr.) og navne på de to vidner, kan udfyldes her:
 Vielse i Gadstrup - Snoldelev Pastorat

 

Præst

Det er med præsten, at man har samtalen inden vielsen. Mødet med præsten er en mulighed for at tale om det, som er væsentligt i jeres liv og forhold. Her aftales også salmevalg, klokkeslæt, dato osv.

Det er ikke indskrevet i vielsesritualet, at brudeparret skal udveksle ringe. Hvis I gerne vil give hinanden ringe på under vielsen, aftaler I med præsten hvornår og hvordan, det finder sted. Hvis I ikke gør brug af sognets præst, skal vi bede om det fulde navn på den præst, I ønsker skal stå for jeres vielse. Det er så med denne præst, I skal have de fornødne aftaler. Alle præster har tavshedspligt.

 

Dokumenter

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Den skal påvise, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Læs mere på Borger.dk

Herefter vil kommunen udlevere en prøvelsesattest, som I skal aflevere til kirkekontoret. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel i forhold til vielsesdatoen.

Desuden bedes I udfylde dette link: Vielse i Gadstrup - Snoldelev Pastorat

 

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal vi have navn og adresse på 2 vidner, der er til stede under vielsen, og som kan bevidne, at I er dem, I udgiver jer for at være. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.

 

Øvrig kirkepersonale

Medmindre der aftales andet, er det sognets kirketjener, organist og kirkesanger, der deltager ved jeres ceremoni.

 

Fotografering

Fotografering under og efter vielsen skal aftales på forhånd med den præst, der forestår vielsen.

 

Pynt på den store dag

Pyntning af kirken: det er muligt at komme med egen udsmykning til kirkebænkene. Alterbordet vil være pyntet af kirketjeneren, medmindre I aftaler andet.

Snak med kirketjeneren om adgang til kirken. Kontaktinfo kan findes på vores hjemmeside.

 

Navneændring

Hvis I ønsker at få samme efternavn i forbindelse med vielsen, skal I søge om dette på Borger.dk. Det er gratis i forbindelse med vielse (i et vist tidsrum), og man kan søge om navneændring både før og efter vielsen.

 

Skal man kaste med ris?

Nogle steder kaster man ris eller lignede på brudeparret, når de går ud af kirken efter vielsen. Det er et gammel symbol på frugtbarhed, som man tidligere brugte, når brudeparret som de første forlod festen. Det kræver meget oprydning og tiltrækker rotter, hvorfor nogle kirker ikke vil have, at man kaster med ris. I Snoldelev Kirke er det tilladt at kaste med ris.

 

Andet

Normalt bruges de salmebøger, som findes i kirken, men hvis I skulle ønske at lave et lille hæfte selv med de udvalgte salmer og evt. billede til dagen, så skal I selv stå for fremstilling af dette. Salmehæfterne udleveres til kirketjeneren, som sørger for at dele dem ud.

Ved vielse i kirken skal, minimum den ene part; være medlem af den danske folkekirke.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at al personlig data anbefales overgivet ved personligt fremmøde på kirkekontoret: Snoldelev Bygade 12A eller pr telefon: 46 19 00 17 hverdage mellem 0900-1300. eller via dette link: Vielse i Gadstrup - Snoldelev Pastorat