Hvad er forskellen?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual, hvor de pårørende tager afsked. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en

  • begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden.
  • bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.