Hvad er forskellen?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual, hvor de pårørende tager afsked med den der er afgået ved døden. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en

  • begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden.
  • en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.